Entreprenørskap i utdanningen

Gjennom det siste halve året har undertegnede og to kolleger jobbet for å fremme entreprenørskap på oppdrag for interregprosjektet GREI (Grön Utbildning i Entreprenöskap och Innovation). Gjennom 3 samlinger  på Torsta i Sverige og egne aksjonsprosjekt har vi lært om entreprenørskap både i teori og praksis.

Dette gir jo en ypperlig anledning til å blogge litt faglig igjen. Vi fortsetter i ytterligere ett halvt år med nye aksjoner på egne skole og mer litteratur å fordype oss i.

«Learning to know by doing and reflection and learning to do by knowing» (Pedersen)

Om begrepet entreprnørskap

I litteraturen om entreprenørskap i utdanningen kan vi lese om ulike definisjoner av begrepet entreprenørskap ( (Sjøvoll, 2012) (Bernelf, 2015) (Lackéus & Moberg, 2013) (OECD/CERI, 1989). En forståelse av begrepet er knyttet til næringslivet, da snakker man om en entreprenør i betydning av en personer som starter opp egen virksomhet og skaper økonomiske verdier. Dette overføres direkte i skolesammenheng hvor elever kan starte og drive egne bedrifter gjennom elevbedriftsprogrammer. Entreprenørskap kan også sees som ett kultur og dannelsesideal (Sjøvoll, 2012). Da snakker vi om at eleven skal utvikle menneskelige ferdigheter som kreves i en stadig skiftende samfunn. Dette er ferdigheter som kreativitet, innovasjon, mot, selvinnsikt, fleksibilitet, kommunikasjons- og samarbeidsevner. Dette skaper en bredere forståelse av ordet entreprenørskap. Man kan dermed drive entreprenørskapslæring ikke bare i undervisning som er knyttet til det å startet opp bedrift, men også i helt andre undervisningsopplegg. Dette kan anvendes i alle fag for å fremme læring og læringslyst og personlig utvikling hos eleven. (Ødegård, 2000)

Interessen for entreprenørskap er både tverrfaglig og tverretatlig.

Ferdigheter som entreprenørskap, innovasjon og kreativitet i pedagogiske sammenheng er markert som viktige på nasjonalt og overnasjonalt nivå i en rekke rapporter, program og avtaler fra 90- tallet og frem til i dag (Sjøvoll, 2012) (Regjeringen, 2006).

«Entrepreneurs are agents of change. They recognise opportunities for improvement in goods, services and processes. They develop and test ideas in response to these opportunities and plan and implement those ideas which they find to be effective and worthwhile. Entrepreneurs bring a spirit of innovation to an economy and to society ..» (OECD/CERI, 1989)

Prezi om mitt prosjekt (noen stikkord om teoretisk forankring og gjennomføring): http://prezi.com/umb6w5icm7rj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Bildet under er fra avslutning av oppdraget hvor hestelevene fikk lage ett aktivitetsopplegg fWriteor eksamenskontoret som ønsket seg en dag ut fra kontoret.

IMG_6183.jpg

 

Advertisements

NKUL 2014 – Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

NKUL 2014 er overstått og jeg er hjemme etter tre dager på forelesninger og vandring mellom ulike utstillere dagen lang. For dem som ikke kjenner til konferansen fra før, er NKUL en årlig konferanse hvor de nyeste pedagogiske hjelpemidler og oppdateringer innen IKT blir presentert. 2014 er tjuende året på rad at messen arrangeres på NTNU. For min del er det andre gang jeg har deltatt på NKUL, første gang var for tre år siden NKUL 2011.

Det har vært mye informasjon å sortere. Jeg tror jeg har blitt litt klokere og fått bedre oversikt over virvaret av tilbud som finnes der ute av ulike apper, læringsplattformer og andre verktøy. Alle med lovnader om å gjøre undervisningen mer effektiv og bedre tilpasset den enkelte elevs læringsstrategi. Inspirert har jeg i alle fall blitt, og jeg kan nesten ikke vente med å få delt informasjon og ideer med mine kollegaer.

Problemet er kanskje å sortere hva som er de beste verktøyene for akkurat oss. Tid vil alltid være en begrensende faktor for oss som arbeider i skolen enten vi vil eller ei. Vi kan ikke teste ut alt som finnes. Derfor gjelder det å orientere seg å forsøke å finne sikre kilder som anbefaler de læringsverktøy vi tenker å prøve ut. Samtidig kan bruk av endel av de verktøy som nå finnes gjøre hverdagen både enklere og mer spennende for både lærere og elever.

For å få spredd hovedessensen av det jeg synes hørtes bra ut på NKUL har jeg derfor tenkt å bruke denne bloggen. Senere blir det kanskje noen småkurs i møtetiden eller lunsjpausen på skolen litt ettersom hvordan behov og intersse er. Gi meg gjerne hint (gjelder dere på Skjetlein vgs).

Følg med om du vil vite litt om hva jeg fikk med meg på NKUL!

http://www.nkul.no/

Bruk av Kahootquiz i ett undervisningsopplegg.

En av oppgavene i kurset Smart læring går på å teste ut Kahoot i klasserommet. Kahoot er en spillbasert applikasjon for interaktiv læring som er utviklet av NTNUs eneste professor i spillteknologi, Alf Inge Wang. Applikasjonen har blant annet vunnet en pris for «årets teknologibragd».
Kahootquiz fungerer på mange måter som endel guizprogram vi kjenner fra TV.  Læreren lager først en quiz, bestående av spørsmål med fire svaralternativ, hvorav ett er riktig. Elevene logger seg inn på spillet på en applikasjon på sinn smarttelefon, nettbrett, eller via nettleser på sin pc. Koden for pålogging står på spillets startside, denne vises på tavla, det vises også hvor mange og hvem som er logget inn i spillet.
Når alle er logget inn starter lærer quizen. Ett spørsmål med fire alternative svar blir vist på tavla. Lærer bestemmer på forhånd hvor lang tid elevene har på å svare, normalt 30 sekunder. Når alle har svart, eller når tiden er ute, vises ett stolpediagram med fordelingene av svar i klassen. Riktig svaralternativ er merket av. Etterpå vises ett «scoarboard» med poengsum til de fem beste i klassen. Så fortsetter man på samme måte med resterende spørsmål i quizen.
Jeg valgte å inkludere quiz i ett undervisningsopplegg for hesteklassen på Skjetlein vgs. På bildet ser du forsiden av quizen vi laget, med bilde av en av våre hester, Quinn (som føler seg litt syk).
20140327-114436.jpg
Tema: Sykdomslære hest
Antall timer: 10 timer (2timers økter 2 ganger i uken gjennom 5 uker)
Vurderingsformer
 • Karaktervurdering på ett 10- minutters foredrag om en sykdom/ lidelse som eleven fordyper seg i.
 • Kahootquiz som elevene selv har levert inn oppgaver til (34 oppgaver). Resultatene blir lagret, men vi velger ikke å ha karakter på denne.
Kompetansemål VG2 hest- og hovslagerfaget:
 • gjenkjenne normal atferd og utseende hos hest og gjøre rede for vanlige sykdommer og skader
 • gjennomføre forebyggende helsearbeid i daglig arbeid med hest
I dette undervisningsopplegget er målet at eleven skal kunne:
 • Gjenkjenne vanlige tegn på at en hest ikke er i god form
 • Vite når hun/han skal tilkalles veterinær
 • Utføre god sårbehandling.
 • Kunne fylle opp medisinskapet i stallen slik at det er godt utstyrt for normal førstehjelp for hest.
 • Kjenne til vanlige sykdommer og lidelser med symptomer, behandling og eventuell forebygging.
Gjennomføring
 
Time 1-2
Hestens helse og akutt sårbehandling. Introduksjon til emnet med mål og vurderingsform. Samt litt info rettet mot en eventuell eksamen.
Forelesning med PowerPoint om hestens helse og sårbehandling. Vanlige tegn på at hesten er frisk/ syk. (Elevene har tidligere hatt praktisk øving med gjenkjenning av friskhetstegn. Mønstring, måling av temperatur, respirasjon og puls mm.). Mye diskusjon om erfaringer er med her.
Time 3-4
Medisinskapet og valg av fordypningsoppgave.
Også denne økten er en blanding av forelesning og diskusjon. Siden elevene har erfaringer og kunnskap om dette emnet forsøker jeg å bruke deg de kan og sammenstille dette. På den måten får flere elever bli sett og mulighet til å bidra.
Når jeg skal fordeler oppgaver har jeg en liste med sykdommer/ lidelser som jeg tar opp på smartboard. Alle får etter tur ønske seg en lidelse og jeg skriver det inn på smartboarden, lagrer og deler deretter på Facebook.
Her er en liten del av listen:
Evernote Camera Roll 20140327 100313Evernote Camera Roll 20140327 1003132
Oppgaven lyder som følger:

Velg en eller flere sykdommer eller lidelser. (Oversikten over hvem som valgte hva / fikk utdelt tema ligger på facebook)

 1. Finn ut det dere kan om sykdommene/lidelsene
 2. Forbered en 10- 15 minutters presentasjon tirsdag 11. mars. (Du kan bruke PowerPoint eller Prezi. Disse trenger ikke leveres inn, men skal vises under presentasjonen)

Lever følgenede dokument her:

 1. Skriv en liten oppgave som skal være notater for resten av klassen. Alternativt kan du fyll ut «Utfyllingskjema – lidelse hos hest» (Its learning – hestens helse)
 2. Lag 2-3 flervalgsoppgaver (med 4 svaralternativer) til hver sykdom/lidelse i samme dokument. Jeg skriver dem videre inn i ett Kahoot- quiz som alle skal ta.
 3. Inkluder kilder du har brukt på notatet.

 

Oppgaven. Noen retningslinjer

Bruk flere kilder (ulike bøker og eventuelt internett). Minimum 2 forskjellige. Skriv ned kildene dere har brukt i kildehenvisning! Unngå ”klipp og lim”, jeg ønsker ingen kopi av bok eller internett. Bruk deres egne ord.

 

Fremføring. Noen retningslinjer

Prøv å hold tiden

Husk at folk lærer på ulike måter og det kan være lurt å variere formidlingsmåten og bruke flere virkemidler.

 

Forslag til litteratur

Hestens stell og helse

Hest og hestehold

 

Følg gjerne utfyllingsskjemaets oppsett også i presentasjonen

Symptom (tegn på at hesten er syk)
Årsak
Behandling
Forebyggende tiltak
Kommentar

 

Time 5-6

Arbeid med oppgaven

 

Time 7-8

Foredrag. Jeg noterer underveis på evernote og limer vurderingene inn i its learning når timen er ferdig.

 

Time 9-10

Kahootquiz. Elevene får først 15 minutter til å lese på notatene de har laget. Alles notater ligger tilgjenglig på its learning (og de har lest dem på forhånd også).

Quizen tok over 30 minutter.

Under ser du eksempel på hvordan ett quizspørsmål ser ut for elevene. Klokken til venstre teller ned fra 30 sekunder. Når alle har svart kommer det opp søyler med svarfordeling og hva som korrekt svar.

Evernote Camera Roll 20140327 1114404Evernote Camera Roll 20140327 1114403

Erfaringer med opplegget

Det er ikke første gang jeg har valgt fordypningsoppgaver når vi kommer til emnet sykdomslære. Dette er ett opplegg som har vært ønsket av elever i flere år. Tidligere har jeg hatt en oppsummeringsprøve med karakter i slutten av temaet. Jeg har tidligere startet rett på fordypningsoppgave, erfaringsmessig så blir dette litt vanskelig for noen elever. Jeg har forsøkt å løse dette ved å introdusere emnet med ett par økter med foredrag og diskusjon med klassen. På den måten får jeg alle til å tenke litt på temaet før de må velge oppgave. Dette opplever jeg som bra, det gikk lettere enn tidligere å fordele oppgaver, og det virket som de fleste var fornøyd med sin fordypningslidelse. Denne gangen lot jeg selve fordypningsoppgaven gi eleven karakter. Å ha kahoot til slutt var spennende og ett friskt pust for både meg og elevene. Ikke alle oppgavene som kom inn var like gode/ gjennomtenkte, så jeg endte med å forkaste noen.

 

Kahooterfaringer

Negativt:

Da vi startet kahooten var det litt problematisk for en elev å få kahoot til å virke, så jeg måtte låne bort telefonen min.

Det var også ett par elever som falt ut på noen oppgaver fordi systemet hang seg opp på ett vis. De mistet ett par oppgaver. Mulig det henger sammen med at vi har litt tregt nett.

I starten var det mange elever som kom til skade for å svare feil uten å mene det, noen ble litt sinte siden de ikke kunne gjøre om på svaret.

Positivt

Klassen var veldig engasjert og etter hvert var alle enige om at dette var gøy.

De syntes det var veldig gøy å komme opp på 5 på topp «scoreboard».

Dette kunne jeg gjordt annerledes:
Jeg tror kanskje jeg skulle brukt en lite prøvekahoot med noen få oppgaver før jeg startet den store quizen, slik at klassen fikk trent seg litt på å svare på rett måte. De var litt stresset de første fem oppgavene. Hadde jeg hatt mer tid skulle jeg jobbet litt mer med å lære dem hvordan vi lager gode svar og svaralternativer, men tror uansett de lærte det for senere etter å ha gjennomført denne quizen.
Konklusjon
Kahoot er gøy. 36 oppgaver var litt mye selv om humøret var på topp. Senere deler vi i mindre temaer. Om man skal bruke det til vurdering bør elevene kjenne spillet godt så de ikke gjør tullefeil ved å trykke feil og slikt. Vi kommer til å lage flere kahooter for å repetere stoff og ha veksling i undervisningsformer.

Undervisningsopplegg: Entreprenørskap og ungdomsbedrift

Beskrivelse av undervisningsopplegget
Arbeidsform: Hovedsakelig prosjektarbeid i grupper (kan selvsagt varieres litt med innslag av forelesninger, bedriftsbesøk ol.)
Gruppestørrelse: Ideelt ca 5 elever pr bedrift
Varighet: 1 skoleår (man kan velge hvor mye tid/timer, men anbefaler fall 4- 7 timer i uken).
«Ungt Entrepenørskap» har laget ett undervisningsopplegg for videregående skoler som kan følges på ulike måter. Store deler av programmet finner du på www.ungdomsbedrift.no i ungdomsbedriftsløypa. Diverse ressurser ligger tilgjengelig for lærer på nettstedet www.ue.no. Prosjektet består av alt fra å gjenkjenne gode forretningsideer, lage forretningsplan, opprette en reel bedrift, drive den med markedsføring, økonomi, styremøter og alt annet driften måtte by på av utfordringer. På slutten av skoleåret skal bedriften avsluttes, årsrapport med årsregnskap skal leveres inn og bankkontoer og digitale spor skal slettes. Pengene som er tjent skal fordeles og doneres slik elevene har blitt enige om.
Elevene får gjennom ulike øvelser utforske sine egne styrker og svakheter. Deretter velge de seg roller i bedriften der de kan utvikler evner og talenter som passer til deres personlighet og ønsker. På mange måter vil de arbeide med helt ulike oppgaver underveis, noe som stiller store krav til samarbeid og kommunikasjon i gruppen. I mars avholdes en Fylkesmesse hvor ungdomsbedriftene konkurrerer med de andre ungdomsbedriftene i fylket om en rekke priser. De beste får gå videre til NM for ungdomsbedrifter i slutten av april. Det er juryer satt sammen av personer fra næringslivet som avgjør hvilke bedrifter som vinner priser.

Gjennomføring
Jeg har gjennomfører «ungdomsbedrift» med 2 klasser, 4 bedrifter dette skoleåret:
Vg2 hest- og hovslagerfaget
– Horselife UB
VG2 realfag med dyr og energi og miljø (klasse satt sammen av to studieretninger)
– Slafs UB
Kort oppsummert har jeg undervist veldig ulikt i de to klassene, tross i at målene har vært de samme. I hesteklassen har jeg drevet mye lærerstyrt undervisning. De fleste timer er forberedt med presentasjon, elevøvelse og tilmålt tid for samarbeid.
I realfagsklassen har elvene fått mye friere spillerom, her har alle jobbet godt i hele prosessen, og jeg har vært redd for å forstyrre dem med for mye styring. Jeg tok opp dette på fagsamtale i desember og de fleste elvene sa de trivdes med denne formen for undervisning. Som lærer er min rolle i denne klassen langt mer som en veileder.
Skjetleinrideskolefylkesmessa
Bilde: Skjetlein Rideskole UB setter opp stand på fylkesmessa
Eksempler på bruk av digital kompetanse.
Digital kompetanse er med på å heve ungdomsbedriften på mange måter. Ungdomsbedrift som arbeidsmetode stiller store krav til både lærer og elever innen digital kompentase. Arbeidet med kommunikasjon og markedsføring i og for bedriften gir dem som har lyst mulighet til å utforske og utvikle sin digitale kompetanse.
Facebook: lukkede grupper brukes til kommunikasjon innad i bedriften. Åpne sider brukes til markedsføring og presentasjon av bedrifter. Her er eksempel på hvordan en facebookside kan brukes til presentasjon av forretningside og markedsføring. https://www.facebook.com/Skjetleinrideskole
Facbooksideskjetleinridesekole
Googledrive: Samskriving brukes til alle dokumenter i alle mine ungdomsbedrifter (i alt 4 stk). For eksempel styremøteagenda og referat, utkast til tekster som skal skrives på hjemmeside og plakater, tekst for standardmailer som sendes til sponsorer og kunder etc.
Evernote: Noen bruker evernote til å dele notater.
Kahoot: En av gruppene planla en Kahoot-quiz som en del av markedsføringen når de sto på stand på fylkesmessa. Dette kan nok brukes i flere sammenhenger.
Bildebehandling og produksjon av logo: Gimp
Hjemmeside. 2 av 4 av mine ungdomsbedrifter har valgt å lage en egen hjemmside på nett som presenterer deres produkt:
slafshjemmeside
Prezi: Presentasjonsteknisk har fler av mine bedrifter valgt å bruke prezi. Her er ett flott eksempel fra bedriften Sterk Som Stål UB.
http://prezi.com/3jmfdi5myvqm/sterk-som-stal-ub/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Denne Prezien var laget til en 3 minutters presentasjon av bedriften på Fylkesmessa. Preziforside sterksomstål 2014
Min erfaring med ungdomsbedrift
I år er andre året jeg har gjennomført prosjektet med ungdomsbedrift på Skjetlein. Dette er ett undervisningsopplegg med mange muligheter ikke minst fordi det ikke er noen lærebok, men ett nettbasert opplegg som er dynamisk og i stadig utvikling. Opplegget er fremtidsrettet og nært knyttet til både skolens og elevens nettverk og lokalt næringsliv.
Jeg følte jeg famlet litt i starten. Turte blant annet ikke melde bedriftene på fylkesmessa i fjor. Dette året har vi lærerne vært så heldige å ha mentorer fra Thora Storm som har jobbet mye med entrepenørskap. De ansatte i UE Trøndelag har også vært veldig hjelpsomme og svart raskt på mange telefoner og mailen fra både meg og elever underveis. Dette har hjulpet meg til å forstå opplegget bedre og få til mange gode læringssituasjoner gjennom arbeidet med bedriftene.
Utfordringer er at det er så mye muligheter underveis at man av og til kan være usikker på hvor det bærer. Jeg er heldig som har flinke elever som finner løsninger der jeg selv ikke alltid ser ting like klart. Jeg er veldig glad for at jeg har fulgt kurset Smart Læring parallelt med gjennomføring av arbeidet med ungdomsbedriftene, dette har gitt arbeidet en ny dimensjon og åpnet øyne mine for nye mulige løsninger på kommunikajsonsutfordringer. Jeg jobber med å lage en mer detaljert beskrivelse av gjennomføringen gjennom året.  Men mulig den blir noe omfattende for bloggbruk.
Til slutt vil jeg bare nevne at jeg er fryktelig stolt av ungdomsbedriftene mine. De har alle valgt at et eventuelt overskudd skal gå til ett veldedig formål og alle har gjort små og store bragder i arbeidet med bedrift. Vi lærere får mulighet til å se elvene på en helt annen måte enn i mer tradisjonell undervisning. Jeg er selvsagt også litt ekstra opprømt akkurat nå siden en av bedriftene kom videre til NM.
Sterksomstål beste sosiale entrepenør og beste forretningsplan
Bildet over: Sterk som stål UB vant 1.pris for både «beste sosiale entrepenør» og «beste forretningsplan». De fikk gullbillett til NM for ungdomsbedrifter.
Mediadekning av fylkesmessa:

Elevmedvirkning i planlegging av blogging og bruk av Socrative

Jeg har gått å fundert litt på hvordan jeg skal introdusere alle disse smarte dataprogrammene og teknikkene for mine elever for at det skal være nyttig og en del av resten av undervisningen. Min erfaring er at elevene stort sett tar imot nye ting bedre om de er godt informert i forkant. Så for noen uker siden fortalte jeg om ukesoppgavene vi har i kurset SMART LÆRING.

En ukesoppgave går ut på at vi bruker litt tid i undervisningen hver uke på å introdusere ny «SMART LÆRING» i klassen. Her er listen med ukesoppgaver som ligger på canvas (læringsplatformen som studiet SMART LÆRING bruker):

Gjennomført:
Facebook
Samskriving
Quora
Evernote

Gjenstår:
Blogging
Kahoot
Kuratortjeneste – Scoop
Instagram
Snapchat
Sosiale bokmerker – Diigo
Stay.come
Qik

Elevene ble begeistret da de så listen og har tydeligvis gått å tenkt på dette en stund, for i går var klassen klar til å blogge (det var ikke jeg som brakte temaet opp). Elevene var ivrige og ville starte med blogging NÅ. Jeg forsøkte meg med at vi kanskje skulle vente litt så jeg fikk forberedt meg bedre. Men etter litt diskusjon ombestemte jeg meg og fant ut at vi fikk hoppe i det å se hvordan elevene klarte å legge kriteriene for dette prosjektet på egen hånd.

Jeg benyttet nettstedet socrative for å kartlegge bloggvaner hos elevene. Dette var totalt uforberedt og spørsmål og spørsmålsalternativer var improvisert.

Socrative er vel ett nettsted som kan minne litt om kahoot, du lager quiz eller flervalgsoppgave og elevene stemmer via pc eller mobil på alternative svar. Svaret vises på smartboarden umiddelbart og er anonymt. Du kan ikke finne ferdige quizen her.

1. Jeg åpner mitt rom i http://www.m.socrative.com/lecturer (romnummer vises)
2. Jeg valgte socrative sin flervalgsoppgavefunksjon.
3. Så skriver jeg spørsmål og svaralternativer på tavla (evt i PowerPoint eller lignende)
4. Elevene logger inn på http://www.m.socrative.com/student
5. Elevene skriver inn romnummer og stemmer på ett av svaralternativene
6. Stolpediagram med svar vises klassen via smartboard/prosjektor

Vi hadde hatt nettopp hatt prøve, så mitt første spørsmål var ett «testspørsmål» for å lodde stemning i klassen etter prøven samtidig som jeg prøvde ut socrative for første gang:

20140123-104852.jpg20140123-104858.jpg

Deretter startet kartlegging av bloggvaner:
Først spurte jeg om de hadde egen blogg? True= ja og false =nei.

20140123-104905.jpg

Deretter forsøkte vi finne ut hvilke blogger de brukte/ hadde brukt (de som hadde brukt fler be bedt om å svare den de brukte mest evt likte best). Vi laget svaralternativene sammen. I ettertid ser vi at E skulle vært – Ingen erfaring med blogg.

20140123-104909.jpg20140123-104915.jpg

PS: svaralternative E ble brukt av en som ikke hadde blogg eller hadde prøvd blogg før.

Så tok vi med ett spørsmål om bloggvaner til slutt:

20140123-104919.jpg20140123-104927.jpg

Elevene diskuterte hvordan de ønsket å blogge. Og her er resultatet:

20140123-104934.jpg

De fleste ønsket å blogge. Noen ønsket å blogge hvis de fikk dele blogg med en annen i klassen. De var ganske enig i hva de ønsket å blogge om. Eleven var engasjerte og allerede i løpet av ettermiddagen dukket det opp ett par blogger. Bloggen blir i denne klassen ett supplement til undervisningen. Her kan de fordype seg i interessante emner og dele med seg, tror det er en fin «studieteknikk» mot eksamen for dem som ønsker å skrive om faglige temaer.

Videre skal vi ta opp litt skikk og bruk og «vær varsom regler» for blogging. Litt om rettskriving og rettigheter og lovverk med hensyn til bruk av bilder o.l.

Linker til de første bloggene:
http://hest.no/blog/?bid=23417 (denne jenta hadde blogg fra før)
http://villdusken.blogg.no/ (nyopprettet i går)

Evernote

Fredag i forrige uke ble det innføring av Evernote i hesteklassen på Skjetlein.

Utgangspunkt: Alle elever hadde egen pc. Samt at alle har vært gjennom endel temaer som de trenger å repetere og få oversikt over.

Oppgave:
Last opp Evernote til pcene deres. Les introduksjonen.
Dere skal deretter lage notater for ett av emnene som er gjenommgått. Har dere notater fra før så kan dere selvsagt kopiere og lagre. Bruk da resterende tid på å google for å finne gode nettsteder og kanskje animasjoner eller læringsvideor om emnet som dere tilfører notatene.

Gode notater inneholder.

Kortfattet beskrivelse hvor de viktigste punktene er fremhevet.
Gjerne linker, bilder og tegninger som kan illustrere hva dere skal kunne.

Bruk boka, powerpointene fra forelesningene og internett.
 
Når dere har skrevet ferdig notatene deler vi dem ved å trykke på «Share». Trykk så på  «copy note URL to clipboard». Lim URL inn på facebookgruppen til klassen ved på «trykke+c» eller høyreklikk og «lim inn».

Erfaring etter å ha gjennomført oppgaven
Hver elev ble tildelt ett emne (av personvernhensyn har jeg ikke tatt med denne fordelingen på bloggen). De som manglet notater fikk tilsendt fra dem som hadde og det ble både lest i bøker og på nett. 

Nedlasting av evernote gikk overraskende greit. Elevene så fort nytten av verktøyet og av oppgaven som oppsummerte og kategoriserte alt de har lært i hestefagene i første termin. Til å være fredags ettermiddag jobbet elevene godt.

Vi skal bruke Evernote litt mer så jeg er sikker på at alle behersker dette.

20140113-200324.jpg

Samskriving av logg/dokumentasjon

I faget prosjekt til fordypning, PTF, dokumenterer elevene absolutt alt vi gjør i praksis og utplassering gjennom året. Vanligvis gjør de dette individuelt. Da alt ble litt hektisk før jul oppdaget vi i dag at vi hadde glemt å dokumentere 4 hele mandager med arbeid som klassen har gjort på hesteanlegget. Ingen husket helt hva de hadde gjort. Vi laget derfor ett samskrivingsdokument, og tro det eller ei så tok det ikke lang tid før vi fikk en god rapport over alt arbeid som var gjort og hvem som hadde gjort hva. Elevene fikk mulighet til lagre dokumentet og eventuelt legge til en personlig kommentar i loggen. Utrolig hva vi kan huske sammen. Ca 10 personer skrev aktivt i dokumentet, de som ikke hadde pc satt og så på smartboarden og kommenterte.